måndag 18 juli 2011

NASA:s budgetförslag för 2012 - totalt 122 miljarder kronor

NASA har begärt 18,7 miljarder dollar (ca 122 miljarder kronor med dagens dollarkurs) i anslag för budgetåret 2012. Budgetförhandlingarna i den amerikanska kongressen pågår fortfarande och det kommer sannolikt att bli en del justeringar i den budget som så småningom fastställs. Det kan dock vara intressant att försöka bringa lite klarhet i hur man vill använda pengarna och vilka projekt man vill satsa på. Även som ekonom blir man lätt frustrerad när man studerar det mycket omfattande budgetdokumentet. NASA:s budgetförslag är på hela 778 sidor! Det finns lyckligtvis några sammanfattande dokument. Det är ändå inte helt lätt att se hur man fördelat pengarna, eftersom olika projekt går in i varandra och budgetprinciperna tycks vara lite diffusa. Jag försöker här i alla fall göra en sammanfattning av det hela.

Grovt sett fördelas de 18,7 miljarderna på följande områden:
  • ”Science” 5,0 miljarder
  • ”Exploration systems” 3,9 miljarder
  • ”Space operations” 4,3 miljarder
  • ”Space Technology” 1,0 miljard
  • ”Cross-Agency Support” 3,2 miljarder
  • Övrigt 1,3 miljarder
Under rubriken ”Science” ingår flera av rymdsondsprojekten. Mars forskningslaboratorium beräknas sändas upp i början av 2012 och anlända till Mars i augusti 2012. Juno-projektet, där en rymdsond skickas till Jupiter kommer förhoppningsvis upp redan nästa månad och anländer till Jupiter 2016. Fortsatta studier av månen sker också i och med att sonden GRAIL skickas upp för att bl a studera månens struktur och gravitation. Messenger-sonden fortsätter studera Merkurius. Utöver det kommer fortsatta satsningar att ske för att utforska asteroider m.m. Ett led i detta arbete är rymdsonden Dawn som just nu studerar asteroiden Vesta. Inom budgetområdet ”Science” finns också James Webb-teleskopet som beräknas kosta 375 miljoner dollar per år fram till år 2020. Teleskopets framtid är högst osäker och en nedläggning av hela projektet kan komma att ske. Solforskningen, inklusive solsonderna, föreslås få kosta lite drygt 600 miljoner under 2012.
Under flera av budgetrubrikerna ingår finansiering av utveckling av rymdteknologi i olika projekt. Under budgetrubriken ”Exploration systems” ingår sammantaget mer än 3 miljarder för satsningar på utveckling inför framtida bemannade rymdfärder. Även satsningarna på kommersiell rymdfart är stora (850 miljoner).
Den stora posten inom ”Space operations” är satsningarna på den internationella rymdstationen. Den beräknas kosta drygt 2,8 miljarder 2012 och ytterligare åtskilliga hundra miljoner dollar i diverse tekniska utvecklingskostnader. Rymdfärjorna avvecklas som bekant, men beräknas ändå kosta 665 miljoner år 2012.
”Cross Agency Support” avser olika typer av gemensamma kostnader för NASA:s samlade verksamhet, bl a NASA:s anläggningar. Flera områden ovan samfinansieras dessutom av den europeiska rymdorganisationen ESA.
En kommentar till budgetförslaget är att det verkar vara mycket fokus på satsningar för att möjliggöra framtida bemannade rymdfärder. Det är utan tvekan intressant, men frågan är väl om det ska få ta död på t.ex James Webb-projektet, som ju faktiskt ”bara” kostar en bråkdel av vad t.ex rymdstationen kostar.

Jag ska studera budgetdokumentet lite mer detaljerat och återkomma med fakta om vad olika rymdsondsprojekt beräknas kosta.

För en översikt av budgetförslaget, se: http://www.nasa.gov/pdf/516674main_NASAFY12_Budget_Estimates-Overview-508.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar