söndag 11 september 2011

MESSENGER-data har nu publicerats för forskare och amatörastronomer

NASA har nu publicerat en rad data från rymdsonden MESSENGER:s första två månader i omloppsbana runt planeten Merkurius. Forskningsdata samlas i en databas och görs tillgänglig för alla intresserade av en organisation som heter Planetary Data System (PDS). Organisationen, som är tätt knuten till NASA, samlar den här typen av data från alla NASA-uppdrag. Det kommer löpande att publiceras alltmer data från Messenger-sonden.

Bland de data som nu redovisas finns upptäckten av vulkanism i planetens tidiga historia. I materialet finns också stora mängder data om Merkurius inre struktur och geologi som väntas ge ökade kunskaper om planetens utveckling och hur den interagerar med omgivningen. Den här senaste releasen inkluderar hela 1,1 terabyte rådata, varav mer än 30.000 bilder. Det är kanske inget för amatörastronomen att kasta sig över utan vi får väl förlita oss på forskarnas analyser av det stora datamaterialet.

MESSENGER
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/media/QuickMap201100908.html

För mer detaljerad information om Messenger-data, se: http://messenger.jhuapl.edu/

Om någon till äventyrs vill fördjupa sig i alla PDS-data så titta här: http://pds.nasa.gov/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar