fredag 7 oktober 2011

Rymdsonden MARS EXPRESS har tagit bilder av en samling relativt nya kratrar på Mars

ESA:s rymdsond MARS EXPRESS har tagit bilder av ett område på Mars, Ares Vallis, som visar en stor samling relativt nya kratrar. Ares Vallis är en kanal som skär genom Marslandskapet. Alla gamla kratrar har sannolikt blivit "bortspolade" av stora mängder vatten i Mars forntid och syns bara som diffusa kraterkanter. Forskarna tror att det för 3,8 miljarder år sedan forsade fram stora mängder vatten i kanalen som därmed omformade landskapet. De gamla kratrarna utsattes för kraftig erosion och fylldes av sediment.

Landskapet har därefter formats av ett flertal meteornedslag och sannolikt av att en lite större asteroid brutits sönder i en mängd mindre delar som perforerat Marsytan. Om ett större fragment slår ner på ytan, så kan det åstadkomma att klippblock skjuts iväg kilometervis som i sin tur skapar s.k "sekundära kratrar". Detta tycks ha hänt på Mars. Man tror att detta område av Mars har drabbats av sådana nedslag under de senaste 20 miljoner åren. I ett astronomiskt perspektiv så är det nästan i nutid.


(Bildkälla: ESA)


(Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://www.esa.int/esaSC/SEMGJB9U7TG_index_0.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar