tisdag 15 november 2011

Statusrapport avseende rymdsonden PHOBOS GRUNT

Emily Lakdawalla på Planetary Society Blog har idag en mer utförlig statusrapport avseende den ryska rymdsonden PHOBOS GRUNT. Det har nämligen kommit ett officiellt uttalande från den ryska rymdmyndigheten Roscosmos och dess chef Vladimir Popovkin om sonden och problemen med att få kontakt med den och styra in den på en bana mot Mars. Uttalandet kan sammanfattas enligt följande:

  • Rymdsonden verkar fungera korrekt bortsett från dess bana. Den är rätt orienterad i förhållande till solen m.m. Försök görs att få kontakt med sondens dator och uppdatera programvaran.
  • Kommunikationsstationerna är för långsamma och hinner inte fånga in rymdsonden när den flyger förbi, vilket gör att man inte lyckas få kontakt med den. Stationerna är inte anpassade till den här typen av problem. Den låga banan över jorden gör också att tiden att upprätthålla en fungerande kommunikationslänk är väldigt kort.
  • Enligt den ryska rymdmyndigheten har man på sig till januari att rädda sonden. Uppskjutningsfönstret mot Mars stänger dock i början av december. Hopp finns fortfarande att komma tillrätta med problemen och det är därför för tidigt att förklara projektet som misslyckat.
  • Ett eventuellt misslyckande innebär enligt Popovkin att sonden exploderar innan den når jorden och att det därmed inte ska utgöra någon allvarlig fara, vilket det spekulerats om i massmedia. Sonden har bl a stora mängder giftigt bränsle.
Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003261/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar