onsdag 21 december 2011

Rymdsonden DAWN:s första bilder från låg höjd

Rymdsonden DAWN har nu skickat de första bilderna från den nya låga omloppsbana som den har runt asteroiden Vesta. Under en dryg vecka har sonden flugit på endast 200 kilometer över asteroidytan. Det innebär att vi fr o m nu kommer att få se en mängd detaljerade bilder från Vestas mycket ojämna yta. Här kommer som sagt några av de första. Den första bilden visar en relativt nybildad krater med tydligt markerad kraterkant.


En relativt nybildad krater (Bildkälla: NASA)

Delar av Vesta är också relativt jämn. Bilden nedan är tagen i Rhea Silvia-sänkan vid Vestas södra pol.


En ganska ´"ren" och jämn del av Vesta (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://dawn.jpl.nasa.gov/feature_stories/vesta_low_altitude_images.asp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar