torsdag 15 december 2011

Rymdsonden MSL är redan igång med vetenskapliga undersökningar

Rymdsonden MSL (Mars Science Laboratory) sändes upp den 26 november 2011 mot Mars. Det återstår 234 dagar innan den når fram i augusti 2012 och under denna tid kommer ett flertal vetenskapliga undersökningar att göras. En viktig del i undersökningarna handlar om att studera förutsättningar för framtida bemannade rymdfärder till denna planet. Rymdsonden har ett instrument som mäter strålning som kan ha negativ inverkan på astronauter i rymden kring Mars och på själva planetytan. Denna strålning kommer Marsfordonet CURIOSITY att fortsätta mäta när den väl landat på Mars.

Instrumentet som mäter strålningen finns långt inne i själva rymdsonden för att mätningen rättvisande ska indikera hur strålningen skulle påverka en astronaut. Annars är det normala att den här typen av instrument finns på utsidan en rymdsond för att fånga upp så mycket strålning som möjligt. De resultat som man får av undersökningarna är viktig input inför fortsatt planering av bemannade Marsfärder. 

MSL navigerar efter stjärnorna. En stjärnscanner studerar ett antal referensstjärnor och justerar kursen efter dem.

Mars Science Laboratory spacecraft during cruise, artist's concept
Illustration av MSL på dess färd mot Mars (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/msl20111213.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar