torsdag 26 januari 2012

Fomalhaut b är sannolikt ingen exoplanet

En av de mest kända exoplaneterna, Fomalhaut b, som var den första exoplanet som man faktiskt observerade direkt (och inte indirekt) verkar inte vara någon planet överhuvudtaget. Ett forskarteam vid Princeton har med hjälp av Spitzerteleskopet funnit att det sannolikt istället rör sig om ett dammoln. Så kan det gå!


Foto av Fomalhaut b (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.universetoday.com/93007/new-research-suggests-fomalhaut-b-may-not-be-a-planet-after-all/#more-93007

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar