torsdag 19 januari 2012

Märkliga anklagelser kring rymdsonden PHOBOS-GRUNT:s krasch

Jag har med intresse, och viss förskräckelse, följt den diskussion som uppkommit i efterdyningarna av rymdsonden PHOBOS-GRUNT:s krasch i söndags. Redan innan rymdsonden slog ned i Stilla havet anklagade chefen för den ryska rymdmyndigheten Roscosmos, Vladimir Popovkin, USA för att ha orsakat sondens missöde (Läs bl a en artikel i Space Safety Magazine). USA anklagas för att, genom en olyckshändelse, ha bidragit till att Phobos-Grunt tappade orienteringen och kom ur kurs. Problemen med sonden ska enligt Roscosmos ha började när den befann sig över Västeuropa och Nordamerika.


(Bildkälla: Roscosmos)

De senaste dagarna har en rad artiklar på nätet mer konkret beskrivit hur Roscosmos ser på olyckan med Phobos-Grunt. Websidan Space.com skriver bl a om att det enligt den ryska rymdmyndigheten ska ha varit en amerikansk radarstation på Marshallöarna som oavsiktligt har stört viktiga instrument på Phobos-Grunt medan radarstationen utforskade asteroider (se bl a artikel i ryska Ria Novosti och i New York Times). Kraftiga radarpulser ska ha påverkar sonden så mycket att den kom ur kurs och hamnade i en relativt låg omloppsbana runt jorden. Enligt nyhetssiten har en rysk undersökningskommission tillsatts för att utreda frågan.

Amerikanska rymdexperter avfärdar helt alla sådana anklagelser. Enligt amerikanska uppgifter ska det inte ens finnas en radarstation som utforskar asteroider på Marshallöarna! Dessutom menar man att, även om det hade funnits en sådan, så skulle inte radarsignaler kunna påverka en rymdsond på 200 kilometers höjd så allvarligt som ryssarna påstår.

I ryska forskarkretsar diskuteras missödet mer utifrån de misstag och missbedömningar som gjorts i det egna landet. Det finns t o m ryska forskare som kallar den egna rymdmyndighetens anklagelser för "exotiska" och menar att man kanske först ska granska de egna problemen som kan ha förorsakat olyckan. Det är känt att Phobos-Grunt hade en hel del relativt gammal utrustning i och med att hela projektet i flera omgångar hade blivit försenat. Ryska rymdmyndigheten var ytterst angelägen om att sända upp sonden i det uppskjutningsfönster som fanns i november 2011 och hade kanske inte full kontroll på rymdsonden. Kanske är anklagelserna ett sätt att försöka hitta yttre förklaringar för att komma undan den interna kritiken. Den ryske presidenten Medvedev gick ju ut redan i slutet av november (se Reuters) med hot om att straffa de skyldiga till missödet.

Ja, vi får väl hoppas att det inte ligger något i de ryska anklagelserna och i så fall också hoppas att den ryska rymdmyndigheten sansar sig lite. I annat fall riskerar det att försvåra fortsatt internationellt samarbete i rymden. Alla de stora rymdmyndigheterna är i behov av samarbete för att bättre koordinera forskningsinsatser och totalt sett få ut mer av alla rymdsondsprojekt som planeras framöver. Som jag har skrivit tidigare i bloggen är det t.ex lite märkligt att alla stora rymdmyndigheter skickar egna rymdsonder till Mars (även Indien har sådana planer, vilket jag skrev om häromdagen). Det verkar inte helt rationellt.

Läs mer på: http://www.space.com/14270-russia-phobos-grunt-probe-radar.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar