fredag 13 januari 2012

Utvecklingsarbetet med JAMES WEBB-TELESKOPET fortsätter

SpaceflightNow har en lång artikel om JAMES WEBB-TELESKOPET. Efter alla turer i höstens amerikanska budgetmangling fick teleskopprojektet till slut klartecken att jobba på med färdigställandet av detta gigantiska rymdteleskop. Totalramen vad gäller finansiering av projektet har fastställts till max 8,8 miljarder dollar. Under 2012 är ambitionen att ha fortsatt högt tempo i projektet för att säkerställa att en uppskjutning av teleskopet kan ske år 2018 som planen är just nu. Det gäller verkligen att det mesta nu går enligt planerna och inga stora oväntade problem uppstår som kan innebära ytterligare kostnadsökningar. Man kan väl gissa att projektet någon gång under senare delen av 2012 eller under 2013 når en slags "point of no return", där man satsat så mycket i det att det vore kapitalförstöring att avbryta arbetet.

De första instrumenten kommer att levereras redan i april i år. Det handlar om en s.k "Mid-Infrared Instrument", som bl a ska observera exoplaneter. Vad kommer inte den att upptäcka?! Ytterligare instrument såsom kameror, spektrometrar m.m testas under året och levereras successivt fr o m i höst och framåt. Själva grundteknologin som teleskopet bygger på uppges vara klar till 90%. De kommande åren kommer mycket energi att läggas på utprovnng av den avancerade utrustningen.

2012 år budgetanslag till projektet uppgår till 530 miljoner dollar. Låt oss hoppas att pengarna räcker och att projektet nu kan gå in i en lite lugnare period. Ledande NASA-representanter upplevde höstens budgetdiskussioner som lite av en "nära-döden-upplevelse".


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://spaceflightnow.com/news/n1201/12jwst/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar