torsdag 15 mars 2012

5 idéer på svenska satelliter och minirymdsonder

Den svenska Rymdstyrelsen har bett forskare lägga fram förslag på billiga och innovativa rymdprojekt. Populär Astronomi skriver på sin websida om de bästa förslagen. Bland förslagen finns ett minirymdteleskop med 40 cm spegel för att mer detaljerat studera kända exoplaneter och en minisond till en asteroid för att studera magnetfält och växelverkan med solvinden. Det finns också förslag på en liten sond som ska studera Mars jonosfär och en sond som ska undersöka orsakerna till den vattenånga som observerats på månen.

Visst vore det spännande med en svensk rymdsond i rymden!

Läs mer på: http://www.popast.nu/2012/03/5-smarta-svenska-satellitideer-ska-inspirera-jan-bjorklund.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar