lördag 3 mars 2012

Jupitermånen Europa - en värld med liv?

Alltsedan rymdsonden Galileo utforskade Jupitermånen Europa i slutet av 1990-talet har det spekulerats om liv på denna måne. Galileo fann bevis på flytande oceaner under den isiga ytan. Månen tycks också ha varit geologiskt aktiv i och med att den inte var särskilt kraterfylld. Spåren efter kratrar har helt enkelt raderats ut. Galileo fann också indikationer på vulkanism och en tunn atmosfär.

UniverseToday skriver om ny forskning som visar att Europas oceaner kan varit rejält försurade. Det skulle kunna förhindra att liv uppstår och frodas. Trots i övrigt goda förutsättningar för enklare livsformer kan det bidra till att Europa trots allt är en steril värld. Vi får väl se om man kan få till en rymdsond till denna spännande måne för att titta lite närmare på det hela.


Europas oceaner kan vara omfattande (Bildkälla: JPL)

Läs mer på: http://www.universetoday.com/93939/europas-acid-oceans-may-prohibit-life/#more-93939

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar