fredag 23 mars 2012

Kan liv spridas från planet till planet?

Något som diskuterats en hel del under senare år bland astrobiologer är hur livet på jorden egntligen uppstod. Är det helt säkert att det har sitt ursprung här, eller har liv förts hit från en annan himlakropp i vårt solsystem. Det kan ju faktiskt vara så att livsbetingelserna var bättre någon annanstans i solsystemet för drygt 4 miljarder år sedan. Så det är fullt möjligt att livet startade på t.ex Mars och fördes hit till jorden med en meteorit.

Det faktum att liv kan spridas i vårt solsystem tycks enligt ny forskning, som presenteras på den stora planetkonferensen i Texas, vara något ganska unikt. Studier av Gliese-systemet, med dess exoplaneter visar att det kan vara svårt för planeterna att utbyta materia. Man tror t o m att inget av de planetsystem som hittills upptäckts har förmågan att utbyta materia. Simuleringar visar att att meteorer som kastas ut från en exoplanet tycks hamna i sådana omloppsbanor att de till slut slungas ut ur hela planetsystemet. Eventuellt liv på meteoren flyger ut i den interstellära rymden.

Ja, det kanske är så att liv på jorden, åtminstone i mer utvecklade former, är något unikt.

Läs mer här: http://www.spacedaily.com/reports/Super_Earth_unlikely_able_to_transfer_life_to_other_planets_999.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar