lördag 12 maj 2012

Äntligen nya exoplanetfynd!

Efter en nyhetstorka, som för oss exoplanetentusiaster förefallit vara evighetslång, har nu ett par nya exoplanetfynd publicerats. Ett av dessa fynd har gjorts av rymdteleskopet Spitzer. Det rör sig om en s.k superjord, dvs en exoplanet som är störe än jorden, men mindre än t.ex Neptunus. Det är första gången som Spitzerteleskopet gör ett sådant fynd, vilket visar att även andra rymdteleskop än Kepler kan göra intressanta exoplanetfynd.

Den planet man upptäckt har fått namnet 55 cancri e. Det är som sagt en superjord, men den befinner sig inte inom den s.k beboeliga zonen. Planeten har en diameter som är dubbelt så stor som jordens och en massa som är 8 gånger större. Den kretsar mycket nära sin stjärna och visar samma sida mot stjärnan i sin omloppsbana, vilket innebär att det är synnerligen hett på "solsidan" av planeten. Avståndet till planeten är "bara" 41 ljusår från jorden. Förutom denna planet har stjärnan minst 4 andra planeter.

Bilden nedan är en illustration som visar hur det kan tänkas se ut vid planeten.


(Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar