lördag 19 maj 2012

Kan månen användas som spegel? Ja, tydligen!

NASA rapporterar att man planerar att använda Hubbleteleskopet för att studera en av årets stora astronomibegivenheter, Venuspassagen den 6 juni. Eftersom Hubbleteleskopet inte kan titta rätt in i solen (teleskopet saknar solfilter) så tänker NASA utnyttja månen som spegel och på så sätt fånga Venus passage över solskivan. Inte trodde man att månen kunde fungera som spegel! Det måste vara historiens största spegel!

I det reflekterade ljuset finns också inkapslad information om sammansättningen i Venus atmosfär m.m. Detta ger forskare en möjlighet att studera Venus atmosfär, som komplement till tidigare och pågående rymdsondsobservationer. Självklart är det bättre kvalitet i den direkta observation som t.ex rymdsonden Venus Express gör av Venusatmosfären, men detta Hubbleexperiment kan ge viktig metodkunskap vid sökandet efter atmosfär kring exoplaneter. Om experimentet lyckas kan det ge möjligheter att, med den här typen av indirekt metod, upptäcka tecken på atmosfär kring exoplaneter.


(Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar