torsdag 16 augusti 2012

NASA:s budget 2013 - risk för rejäla nedskärningar beträffande planetutforskning

Budgetarbetet inför 2013 har så sakteliga satt fart i den amerikanska kongressen. Det är, som vanligt, en mycket långdragen och komplicerad process. Utgångspunkten för kongressens behandling av 2013 års budget är det budgetförslag som Obama-administrationen lade fram redan i mitten av februari i år. Ett omfattande kommittéarbete i de två kamrarna i kongressen, senaten respektive representanthuset, leder förhoppningsvis sent i höst fram till en slutlig NASA-budget. Ifjol var det en mycket besvärlig process där projektet avseende James Webb-teleskopet länge såg ut att vara hotat av nedläggning. Till slut kom man dock fram till ett förslag som kunde antas av kongressen.

I det budgetförslag som administrationen lagt för 2013 stannar den totala budgetramen för NASA på 17,7 miljarder dollar. Det är ungefär samma nivå som 2012. Stora besparingar är dock föreslagna inom flera områden som rör utforskningen av vårt solsystem. Däremot vill administrationen satsa avsevärt mer pengar på utveckling av kommersiell rymdfart. Det område som framförallt kan få stora budgetneddragningar är "Planetary Science". Här föreslås en budgetreducering med över 20 procent 2013 och att denna lägre nivå bibehålls under de närmaste 5 åren. Neddragningen berör framförallt utforskningen av planeten Mars. Efter att rymdsonden MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) sänds upp i slutet av 2013 planeras inga nya stora projekt rörande Mars.

Även programmet "Lunar Quest" avslutas efter att rymdsonden LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) sänts upp 2013. För budgetprogrammet "New Frontiers" föreslås en hel del pengar de kommande åren. De är framförallt avsedda för rymdsondsprojektet OSIRIS-REx (som står för det rekordkomplicerade projektnamnet Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer), som ska utforska en asteroid som passerar förbi nära jorden. Uppskjutningen är planerad till år 2016. Inom budgetprogrammet "Outer Planets" finns lite pengar till något mindre projekt. En rymdsond till Uranus kanske, eller till Enceladus så småningom? James Webb-teleskopet ska förhoppningsvis slippa ytterligare diskussioner i kongressen. Finansiering är i alla fall säkerställd i det budgetförslag som presenterats. Även utforskningen av solen fortsätter som tidigare med ungefär samma resurser som 2012. I övrigt ska NASA:s pengar räcka till att hålla igång alla nuvarande rymdsonder och rymdteleskop ännu ett år.

NASA har tagit fram en presentation av budgetförslaget i en påkostad video på ca 10 minuter. Den är nästan lite komisk i sin strävan att förklara (för den amerikanska allmänheten/skattebetalaren) hur bra allt blir om bara NASA får sina pengar. Det skulle vara intressant att se en svensk myndighet ta fram en liknande video. Helt otänkbart (lyckligtvis) i Sverige! Kolla bara det här:


(Källa: NASA)


Det finns skäl att återkomma till budgetarbetet lite senare i höst när de amerikanska politikerna drabbar samman i kongressens båda kammare. Det tycks inte vara några tydliga partipolitiska skiljelinjer när det gäller NASA:s budget. Det är snarare regionalpolitiska och enskilda politikers personliga åsikter som styr rymdpolitiken i USA. Politiker från stater i USA med mycket rymdverksamhet tenderar att förespråka ökade resurser till NASA. I veckan föreslog till exempel två republikanska politiker att NASA skulle få en flerårsbudget istället för de ettåriga budgetar man hittills haft. Detta för att kunna planera sin verksamhet mer långsiktigt. Bl a SpaceNews har skrivit om förslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar