lördag 22 september 2012

Exoplaneternas periodiska system

Som bekant är ju grundämnena ordnade i det periodiska systemet efter stigande atomnummer som bygger på ämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper. På Planetary Habitability Laboratorys websida (klicka HÄR) har de hittills upptäckta exoplaneterna också ordnats i ett slags periodiskt system. Biden nedan visar antal upptäckta exoplaneter i respektive grupp.(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)

Exoplaneternas periodiska system är ordnat så att planeterna sorteras in i sex kolumner utifrån storlek och tre rader utifrån planeternas yttemperatur. Planeterna längst till vänster i tabellen är små och till höger stora. I den övre raden visas heta planeter och i den nedre raden kalla planeter.

Tabellen visar att man hittills mest upptäckt stora planeter. "Hot Jovians" (´Heta Jupiters), "Warm Jovians" och "Cold Jovians" dominerar kraftigt. Av de 834 exoplaneter som till dags dato upptäckts svarar de Jupiterstora planeterna för över 70%. Man ser också i tabellen att heta planeter är helt dominerande. Det beror på att det helt enkelt är enklare att upptäcka planeter som kretsar nära sina stjärnor. Sådana planeter är förstås heta. Än så länge har man inte upptäckt någon riktigt jordliknande exoplanet ("Warm Terrans" i tabellen), men däremot 4 exoplaneter som kategoriseras som "Warm Superterrans". De är jordliknande men något större än vår jord. Det finns också 4 upptäckta exoplaneter som är betydligt mindre än jorden. De syns i övre vänstra hörnet.

Av de dryga 800 exoplaneterna återfinns 124 i planetsystem med mer än en planet. Man har hittills upptäckt 6 planetsystem med mer än 4 planeter (4 system med 5 planeter och 2 system med 6 planeter). Sannolikt är det en betydligt större andel av planeterna som har "planetkamrater". Med tiden kommer nog sådana att uptäckas av Keplerteleskopet och av andra teleskop.

På samma websida finns också en motsvarande tabell avseende de 2.320 exoplanetkandidater som Keplerteleskopet upptäckt. Dessa planeter är föremål för djupare studier och en stor del av dem kommer sannolikt att bekräftas vara exoplaneter.


(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)


Det intressanta med exoplanetkandidaterna är att en klar majoritet av dem är relativt små planeter, dvs mindre än Neptunus. De flesta tycks dock vara planeter som är mycket heta. Bland exoplanetkandidaterna finns eventuellt en planet som kategoriseras som "Warm Terrans". Den har fått arbetsnamnet KOI-2124.01 och befinner sig ca 625 ljusår från oss.

Det har varit relativt glest med nyupptäckta exoplaneter i år. Åtminstone jag trodde att vi skulle få hundratals nya exoplaneter, men så har det inte blivit. Året är dock inte slut än.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar