onsdag 31 oktober 2012

Jordmånen där Curiosity befinner sig liknar den på Hawaii

Curiosity har nu analyserat den första skopan grus som den samlat in med hjälp av en liten "spade" på en robotarm. Det visar sig att jordmånen på platsen där Curiosity befnner sig påminner, vad gäller mineralsammansättning, om den basaltiska jordmån som finns på Hawaii och som är av vulkaniskt ursprung. Det överensstämmer med de antaganden forskarna tidigare gjort avseende Marssandens sammansättning. Det jordprov som tagits består dels av sand som härrör från det aktuella området och dels av fint stoft som blåst dit. Stora delar av Mars yta är täckt av ett lager med fint stoft. Bilden nedan visar sanddyner blandat med lite större stenar.


(Bildkälla: NASA)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar