torsdag 4 oktober 2012

Marsmånen Deimos omloppsbana har kartlagts mer detaljerat

Tidskriften Astronomy rapporterar på sin websida att rymdsonden Mars Express under 7 års tid studerat bl a den lilla Marsmånen Deimos och dess omloppsbana. Vadan detta intresse för denna lilla måne som bara är drygt 10 kilometer i diameter. Jo, trots en allt mer utvecklad förmåga att observera våra planeter och månar, bl a med rymdsonder, har man tidigare inte vetat med någon större exakthet vilken omloppsbana Deimos egentligen har kring Mars. Månen upptäcktes redan år 1877 av den amerikanske astronomen Asaph Hall och har sedan dess studerats ganska ingående. Kanske inte så mycket för månens egen skull utan som en bonus via alla de rymdsonder som sänts till Mars. Nu har det genomsnittliga avståndet från centrum av Mars till Deimos angetts till 23.458 kilometer. Rymdsonden Mars Express har en delvis annan bana runt Mars, en elliptisk bana kring polerna, vilket ger utmärkta möjligheter att då och då studera Deimos.

Marsmånarna Phobos (i förgrunden) och Deimos i samma bild (Bildkälla: ESA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar