tisdag 8 januari 2013

Flyter det omkring isflak på Titansjöar?

Rymdsonden Cassini har som bekant studerat Saturnusmånen Titan ganska intensivt en längre period. Forskare kopplade till Cassiniprojektet tror att en del av de kolvätesjöar som denna måne har kan vara delvis täckta av stora isflak. Det rör sig kolväteis som tycks flyta omkring i stora isblock. Kolväte i lite mer fast form ger enligt forskarna intressanta möjligheter att härbärgera liv. Kanske gror det enkla och exotiska former av liv i gränslandet mellan flytande kolväte och dessa isblock?

Kolväten i form av etan och metan är rikligt förekommande på Titan. I och med att Titan har organiska molekyler finns förutsättningar att liv kan uppstå. Det är i så fall en helt annan typ av liv än det vi idag ser på jorden. Läs mer om det hela på NASA:s websida HÄR.


Färgglad illustration av en isig Titansjö (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar