torsdag 24 januari 2013

Två rejäla solutbrott med bara några timmars mellanrum

2013 kan bli ett riktigt solår. Då tänker jag inte på varma, soliga dagar utan på en högaktiv sol som får utbrott lite då och då. Året har i alla fall börjat med en hel del solutbrott. Igår kom det faktiskt två rejäla utbrott med bara några timmars mellanrum. Dessa koronamassutkastningar kan ställa till det för satelliter, kommunikationsutrustning m.m om de är riktade mot jorden. Det andra utbrottet igår skedde i riktning mot jorden, men tycks inte ha varit tillräckligt kraftigt för att åstadkomma några störningar. Utbrotten som visas i filmen nedan fångades av kameran på rymdsonden SOHO.


(Källa: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar