fredag 1 mars 2013

Amerikanska budgetkrisen drabbar NASA:s verksamhet

Den amerikanska budgetkrisen har ju blivit något av en följetong under de senaste åren. Politikerna i kongressen har inte lyckats nå en överenskommelse om hur budgetunderskotten ska hanteras, vilket innebär att automatiska nedskärningar i de federala utgifterna slår till från och med idag. Totalt 85 miljarder dollar ska sparas i år och det drabbar all statlig verksamhet. UniverseToday rapporterar om att NASA-chefen Charles Bolden meddelat att det sannolikt innebär förseningar vad gäller nya rymdsondsprojekt m.m. NASA ska spara 5% under resterande del av budgetåret, vilket motsvarar 726 miljoner dollar. Framförallt drabbas programmet som avser kommersiell rymdfart. Lite komiskt att det just idag sker en uppskjutning av en SpaceX-raket mot den Internationella rymdstationen ISS. Uppskjutningen tycks ha gått bra, men kapseln  tycks i skrivande stund ha fått något tekniskt problem. Det är oklart vad det rör sig om, men problemet uppstod efter separation från raketen.


Dagens raketuppskjutning (Bildkälla: NASA)


Även om NASA drabbas så är det ändå en bagatell i det stora hela. Betydligt värre är att den amerikanska budgetkrisen sannolikt får återverkningar på den ekonomiska tillväxten i USA och därmed på världsekonomin i stort. Om ingen mer långsiktigt hållbar lösning kan nås inom den närmaste tiden ökar risken för en allvarlig finanskris och en politisk kris. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar