tisdag 12 mars 2013

Mars har haft de rätta förutsättningarna för att liv ska utvecklas

NASA kommer med vad som skulle kunna betecknas som sensationella nyheter! Curiosity har nu analyserat den borrmateria som fordonet samlade in för ett par veckor sedan och har funnit ämnen som brukar betecknas som "livets byggstenar". Bland ämnena märks svavel, kväve, väte, syre, fosfor och kol, dvs alla de grundläggande ämnen som liv på jorden bygger på. Det innebär att mikroorganismer en gång i tiden skulle ha kunnat leva och frodas på Mars. Detta fynd är en milstolpe vad gäller utforskningen av Mars och utforskningen av utomjordiskt liv. Curiositys uppdrag var just att finna  vad som skulle kunna vara spår av liv och efter ett drygt halvår på Mars har man alltså nått detta mål.

NASA betonar dock att fyndet inte automatiskt innebär att det funnits liv på Mars, utan "bara" att förutsättningar för liv har funnits.


Karta över området där Curiosity opererar (Bildkälla: NASA)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar