onsdag 6 mars 2013

Vatten på Jupitermånen Europa kan nå upp till ytan

Ända sedan Voyager- och Galileosonderna visade att Jupiters måne Europa har en omfattande ocean under istäcket har denna måne intresserat astrobiologerna. Finns det flytande vatten finns det goda förutsättningar för liv. Forskare har med hjälp av Keckteleskopet på Hawaii studerat Europa och funnit att oceanen på sina ställen tycks nå upp till ytan och därmed komma i kontakt med ytmateria m.m. Om forskarna har rätt så  innebär det att det sker ett utbyte av ämnen mellan oceanen och ytan. Oceanen kan därmed tillföras energi som kan upprätthålla enklare livsformer. Det gör Europa än mer intressant ur ett astrobiologiskt perspektiv.

Det är kanske läge att skicka en månlandare till denna spännande måne. Kanske är Europa mer intressant att studera än Mars vad gäller spår av liv? Läs mer om forskningsstudien på Astrobiology Magazines websida.


Illustration av Europas ocean (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar