torsdag 11 april 2013

Det regnar från Saturnusringarna

En ny forskningsstudie, som bygger på observationer som gjorts med hjälp av Keckteleskopet på Hawaii, visar att det "regnar" laddade vattenpartiklar från Saturnusringarna ner i Saturnus atmosfär. Dessa partiklar påverkar planetens klimat. Regnet faller ner och bildar ett flertal mörka band som indikerar att jonosfären förmörkas av vattnet. NASA kommer att studera detta fenomen ytterligare med hjälp av instrument på rymdsonden Cassini.


Illustration av vattenpartiklar som faller mot planeten (Bildkälla: NASA)


Populär Astronomi beskriver på sin websida hur regnet skapar ett slags mönster i Saturnusatmosfären. I artikeln intervjuas också en av forskarna i det team som gjort upptäckten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar