fredag 10 maj 2013

Bilder på exoplaneter

Upptäckter av exoplaneter sker nästan alltid med hjälp av s.k indirekta metoder. Någonting påverkar en stjärnas rörelser eller dess strålning, vilket är en första indikation på att det kan vara en planet som kretsar kring stjärnan. Efter mer noggranna studier av dessa "störningar" kan man avgöra om det är en planet eller om det är något annat som påverkar stjärnan. På så sätt har man hittills hittat drygt 800 exoplaneter. Endast ett fåtal planeter har upptäckts med direkta metoder eftersom det helt enkelt är svårt att se en planet. Nu börjar dock teknologin för direkta upptäckter att utvecklas så att vi inom några år kommer att få "bilder" av exoplaneter. Sannolikt kommer de under en överskådlig tid att vara minst sagt suddiga, men det är ändå en intressant utveckling.

NASA skriver på sin websida om denna tekniska utveckling. Avancerade teleskop kan redan idag ta bilder i infrarött på stjärnor och de gasskivor som omger dem. I sådana skivor kan planeter urskiljas. Möjligheterna att göra spektralanalyser ökar också, vilket kan ge värdefull information om eventuella atmosfärer kring planeter och vilka ämnen som dessa atmosfärer innehåller. Om några år sänds rymdteleskopet James Webb upp och det kan innebära ett genombrott för atmosfärstudierna. Inledningsvis handlar det om att analysera Jupierstora planeters atmosfärer. Kanske kan vi inom tio år få relativt detaljerade fakta om en rad exoplaneters atmosfärer.

Bilden nedan visar planetsystemet kring stjärnan HR 8799. De fyra planeterna kan urskiljas som små prickar. Stjärnans ljus har blockerats för att inte planeterna ska drunkna i dess ljus.


(Bildkälla: Projekt 1640)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar