onsdag 15 maj 2013

Rymdsonden Cassini har skapat en topografisk karta över Titan

Rymdsonden Cassini har flugit förbi Saturnusmånen Titan nästan 100 gånger vid det här laget, vilket gjort att den kunnat rita upp en topografisk karta som visar berg och dalar, höglands- och låglandsområden m.m på denna måne. Eftersom rymdsonden inte kretsar runt Titan utan enbart flyger förbi har det inte varit möjligt att kartlägga hela månytan utan "bara" ca 50% av ytan. Eftersom den täta atmosfären inte möjliggör så värst mycket fotografering av månytan så har den topografiska kartan skapats med hjälp av radar och en hel del beräkningsarbete. Forskarna medger att det inte är någon helt exakt karta man skapat utan att den successivt kan komma att utvecklas och förfinas.

En bild av topografin ger viktig kunskap för att förstå all den aktivitet som pågår på Titan. Denna måne har en tjock atmosfär, sanddyner som förflyttar sig, sjöar och floder bestående av metan och etan. Forskare som vill förstå klimatet på Titan har förstås nytta av en topografisk karta.

De två nedre figurerna i bilden nedan visar den nya topografiska kartan, där den till vänster visar den norra polen och den till höger den södra polen (De två övre figurerna visar radarbilder i 2D). De blåfärgade områdena är djupa sänkor, vilka tycks ha en betydligt större utbredning på det södra halvklotet.


(Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar