onsdag 19 juni 2013

Det verkar blåsa med allt högre vindhastighet på Venus

ESA:s rymdsond Venus Express har under flera år studerat hur det blåser på Venus. Forskare som studerat rymdsondens mätdata noterar att vindhastigheten ökat under de senaste sex åren. När rymdsonden anlände till Venus 2006 uppmättes vindhastigheter på ca 300 kilometer per timme i molntopparna 70 kilometer ovan planetytan.Redan det är ju en enorm vindhastighet. Nu har värden på 400 kilometer mer timme uppmätts. Forskarna vet inte vad som orsakat denna ökning i vindhastighet.


Förändringen i uppmätt vindhastighet (Bildkälla: ESA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar