fredag 7 juni 2013

Enorma översvämningar har format landskapet på Mars

ESA:s rymdsond Mars Express har observerat ett område på Mars, Kasei Valles, som drabbats av enorma översvämningar tidigt i planetens historia. Vattnet har karvat ut omfattande kanalsystem i ett område som täcker mer än 1,5 miljoner kvadratkilometer. Bilden nedan, där 67 individuella bilder kombinerats, visar kanaler med flera tusen kilometers längd och upp till tre kilometers djup. Forskarna tror att området påverkats av vulkanisk och tektonisk aktivitet för tre miljarder år sedan. Mars är idag är en ganska död planet, men tycks en gång i tiden varit synnerligen aktiv.


Kasei Valles med dess kanaler (Bildkälla: ESA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar