fredag 26 juli 2013

Solsatelliten IRIS första bilder av solatmosfären

NASA sände upp satelliten IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph) för en månad sedan och nu kommer de första bilderna som satelliten tagit av solatmosfären. NASA har sammanställt bilderna till en kort video.


(Källa: NASA)


Satelliten studerar ett område av solatmosfären som inte studerats så mycket tidigare, Interface Region. Bilderna visar mängder av tunna, trådliknande strukturer som inte tidigare observerats. Det tycks vara stora temperaturskillnader i denna del av atmosfären. Forskarna söker en förklaring till varför solens korona är så mycket hetare än solytan och denna region av solatmosfären tros bidra till den heta koronan på något sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar