onsdag 7 augusti 2013

Exoplanetfakta har uppdaterats

Fliken "Exoplaneter" här i bloggen är nu uppdaterad. Fakta om antalet upptäckta exoplaneter bygger på redovisningen på websidan Exoplanets.eu. Till dags dato har 927 exoplaneter upptäckts. Efter en lite seg vår har det blivit ordentlig fart vad gäller nya upptäckter. Det händer saker varje vecka. Följ utvecklingen HÄR.

Av de 927 exoplaneterna har 532 upptäckts med hjälp av radialhastighetsmetoden och astrometri, 323 med hjälp av transitmetoden, 23 med hjälp av gravitationslinsmetoden, 34 via direkt upptäckt och 15 med hjälp av pulsartiming och annan timing (studera fliken Exoplaneter för mer fakta om respektive metod). Ett flertal av exoplaneterna har efter upptäckt dessutom bekräftats med hjälp av någon av de andra metoderna.


Illustration av en exoplanet (Bildkälla: NASA)


Planetary Habitability Laboratory (PHL) har på sin utmärkta websida ytterligare fakta om de hittills upptäckta exoplaneterna:


  • Endast 8 planeter är mindre än jorden. 7 planeter är jordstora. Hela 683 planeter är Jupiterstora eller större. Resterande 229 planeter är antingen s.k superjordar eller Neptunusstora planeter.
  • 106 planeter bedöms vara varma, men inte kokheta. Alla planeter i denna grupp är större än jorden, den stora majoriteten t o m så stora som Jupiter, men i gruppen finns 10 s.k superjordar. De allra flesta planeter är således antingen mycket heta (571 styck) eller mycket kalla (191 styck). För 59 planeter är temperaturförhållandena okända.
  • De 927 planeterna har upptäckts kring 712 olika stjärnor. Av dessa planetsystem är 80 procent, eller 568 styck, 1-planetsystem, dvs man har ännu inte upptäckt någon ytterligare planet. Vi har 103 stycken 2-planetsystem, 24 stycken 3-planetsystem, 8 stycken 4-planetsystem, 5 stycken 5-planetsystem och 4 planetsystem med 6 eller fler planeter.


Av de 927 planeterna är det ytterst få som är potentiellt beboeliga och ingen i närheten av att vara en s.k jordkopia. PHL rankar planeternas beboelighet enligt följande (klicka på bilderna nedan för att förstora dem):


(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)


Alla potentiellt beboeliga planeter som upptäckts så här långt är större än jorden. Om man jämför dessa planeters placering i den beboeliga zonen kring sina respektive stjärnor med hur det ser ut i vårt solsystem ser det ut enligt följande (källa: PHL):
Några av planetsystemen har som synes flera potentiellt beboeliga planeter. Det finns en del intressant att notera när man tittar på bilderna. Jorden är faktiskt lika långt från den beboeliga zonens mitt som Mars! Endast en av planeterna befinner sig mitt i den beboeliga zonen och det är HD 40307g. Flertalet av planeterna är i den inre delen av den beboeliga zonen.

Fler tjusiga bilder finns på PHL:s websida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar