onsdag 14 augusti 2013

Kan asteroider vara en naturtillgång?

Det kryllar av asteroider i jordens närhet. Dessa s.k Near Earth Objects (NEO:s) uppgår faktiskt till minst 10.000! Den tiotusende NEO:n, som fick namnet 2013 MZ5, upptäcktes i slutet av juli (läs mer om sökandet efter nära-jorden-asteroider på NASA:s websida HÄR). När man ser bilden nedan, som visar dessa asteroiders omloppsbanor, kan man bli en aning skrämd. Man skulle nästan kunna tro att asteroider kolliderar med jorden stup i kvarten. Så är det dock inte. Det är trots allt mycket sällan som sådana kollisioner sker.


(Bildkälla: NASA)


Även om asteroidkollisioner är sällsynta, så utgör de likväl ett hot mot jorden. Med anledning av det satsar bland annat NASA en hel del pengar på forskningen om asteroider. Det har under senare år lett till att man inte bara bör se på asteroider som ett hot mot jorden utan också som en tillgång. Asteroider bedöms nämligen innehålla en hel del grundämnen och mineraler som kan vara värdefulla för oss jordbor. Forskare och en del industriföretag har därför börjat titta på möjligheterna att utvinna dessa ämnen från någon lämplig asteroid. Om så sker så handlar det om en lagom stor NEO som kan nås relativt enkelt med en "gruvbrytningssond". Mycket utforskning återstår dock innan gruvdrift kan påbörjas på en asteroid.

Rymdsonden med det dinosaurieliknande namnet OSIRIS-REx sänds upp i september 2016 i syfte att undersöka asteroiden 101955 Bennu (även kallad 1999 RQ36). Den ska plocka med sig lite asteroidmateria till jorden för närmare analys. Sondens vetenskapliga uppdrag är att, genom att studera asteroidens sammansättning och eventuell förekomst av organisk materia, ge oss ökad kunskap om hur solsystemet bildades. Genom dessa studier kan också en hel del  nyttig information samlas in för framtida utvinning av ämnen från asteroider. Ett deluppdrag är också att försöka utröna hur stor kraft som behövs för att knuffa en asteroid av Bennus storlek (ca 500 meter i diameter) ur dess omloppsbana. Om någon av alla asteroider kring jorden kommer för nära oss kan det vara bra att veta vad som krävs för att putta till den lite så att vi inte hotas. Läs mer om  rymdsonden OSIRIS-REx och dess uppdrag i Astrobiology Magazine.


Illustration av OSIRIS-REx kring asteroiden Bennu (Bildkälla: NASA)


Akronymen NEO har man ju känt till ett tag men nu får vi lära oss ytterligare en akronym, ERO, som står för Easily Retrievable Objects. Det handlar om små asteroider som kan fångas in med en "asteroidfångare" och transporteras till en mer stabil punkt, där det är lättare att utföra gruvdrift. De s.k Lagrangepunkterna, som är punkter där två olika himlakroppars gravitation tar ut varandra, kan vara platser där ERO:s kan placeras. Två sådana punkter (L1 och L2) finns nära jorden. UniverseToday skriver om detta idag på sin websida. Man har också en lista på 12 små asteroider som kan vara lämpliga att plocka ner. Det är förstås inte helt lätt att fånga in en asteroid som far fram i hög hastighet. Det gäller ju också att inte putta till den av misstag så att den far mot jorden. Bilden nedan är en konceptbild som NASA presenterat. Det är onekligen lite scinece-fiction över det hela!


(Bildkälla: NASA)

Mer reguljär gruvdrift på en asteroid kan möjligen komma att ske framåt 2030-talet. Det är å ena sidan lite fascinerande att tänka sig gruvdrift på en annan himlakropp med alla de tekniska utmaningar det innebär. Å andra sidan är det lite skrämmande att vi här på jorden lyckats uttömma våra naturtillgångar till den milda grad att vi måste ut och skövla i rymden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar