lördag 7 september 2013

NASA har valt ut fyra tänkbara landningsplatser för Marssonden InSight

Det är många rymdsonder kring Mars och fler på gång. En av dessa är InSight, som är en NASA-sond med planerad uppskjutning i mars 2016. Rymdsonden har med sig en Marslandare, vars uppgift är att borra ner sig i Marsmaterian i syfte att öka vår kunskap om planetens sammansättning och hur den bildades. Landningen är planerad att ske i september 2016.


Illustration av InSight (Bildkälla: NASA)


NASA har nu valt ut fyra tänkbara landningsplatser på Mars. Kartan nedan visar det område som NASA fokuserar på (märkt Insight). De fyra alternativa landningsplatserna ligger väldigt nära varandra. Det är som synes också nära den plats som Curiosity landade på. På bilden har landningsplatserna för tidigare Marslandare markerats. Området där InSight ska landa heter Elysium Planitia. NASA har valt ut platser som är relativt släta och säkra att landa på. Dessutom ska landningsplatsen ligga nära Marsekvatorn för att landaren ska få tillräckligt med solenergi.


(Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar