söndag 1 september 2013

Solen har en tvillingstjärna!

Vår sol är en ganska normal stjärna. Bland de flera hundra miljarder stjärnor som utgör vår galax Vintergatan, finns många liknande stjärnor. Forskare letar efter tvillingstjärnor till vår sol eftersom det är intressant att jämföra deras utveckling med vår sols utveckling. Nu rapporterar Europeiska Sydobservatoriet (ESO) att man hittat den äldsta soltvillingen hittills. Ett internationellt astronomteam lett av astronomer i Brasilien har använt ESO:s Very Large Telescope för att studera stjärnan HIP 102152. Den ligger 250 ljusår från jorden och liknar solen mer än någon annan soltvilling. Det intressanta är dock att den är 8,2 miljarder år gammal att jämföra med 4,6 miljarder år för vår sol.  Denna äldre, men annars nästan identiska, tvilling ger oss en möjlighet utan motstycke att se hur solen kommer att se ut när den åldras. De nya observationerna ger också en viktig första länk mellan en stjärnas ålder och dess halt av grundämnet litium, samt antyder att HIP 102152 kan omges av stenplaneter.


(Bildkälla: ESO)


Litium är det tredje grundämnet i det periodiska systemet och skapades vid Big Bang tillsammans med väte och helium. Under många år har astronomerna funderat på varför vissa stjärnor verkar ha mindre litium än andra. Med dessa nya observationer av HIP 102152 har astronomerna tagit ett stort steg mot att lösa detta mysterium med upptäckten av ett samband mellan en solliknande stjärnas ålder och dess litiumhalt.

Vår egen sol innehåller bara en procent av den mängd litium som fanns i det material den bildades från. Undersökningar av yngre soltvillingar, bl a stjärnan 18 Scorpii, har antytt att dessa yngre släktingar skulle innehålla mycket större mängder litium, men fram till nu har forskarna inte kunna bevisa ett klart samband mellan ålder och litiumhalt. Observationer visar att HIP 102152 innehåller väldigt lite litium. Detta betyder att man för första gången kan visa att äldre soltvillingar har lägre litiumhalter än vår sol. Det tyder på att stjärnor på något sätt förstör sitt litium när de åldras.

HIP 102152 har dessutom en ovanlig kemisk sammansättning som skiljer sig från de flesta andra soltvillingar, men liknar solens. Båda stjärnorna saknar ämnen som är vanliga i meteoriter och på jorden. Det är en stark antydan att det kan finnas stenplaneter runt HIP 102152. Finns det månne en jordkopia kring denna solkopia? I så fall är den betydligt äldre än vår jord och har kanske hunnit utveckla liv flera gånger om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar