tisdag 17 september 2013

Var det kometkollisioner som skapade liv på jorden?

UniverseToday skriver idag om en forskningsstudie som handlar om hur den process startade som så småningom utvecklade liv på jorden. Forskarna ser det som fullt möjligt att livets byggstenar kan ha förts hit med kometer när dessa kraschlandade på jorden. Utifrån "kollisionsexperiment" har man upptäckt att aminosyror kan bildas. Det är en av de viktigaste byggstenarna för att liv ska kunna uppstå. Ämnen till dessa grundläggande byggstenar kan skapas i princip var som helst i universum, men det krävs rätt förhållanden för att de ska kunna starta de processer som skapar liv. Studien presenteras av forskare vid Imperial College i London och publicerades i tidskriften Nature häromdagen.


Illustration av en komet som kolliderar med jorden (Bildkälla: Imperial College London)


Hur och var livet på jorden uppstod är en av astrobiologins grundläggande frågor. Kunskap om processer som skapade liv här på jorden innebär också ökad kunskap om förutsättningarna för liv på andra himlakroppar i vårt solsystem och på exoplaneter kring andra stjärnor. Om nu aminosyror kom till jorden med kometer är nästa fråga hur dessa bildade mer komplexa organiska ämnen såsom proteiner m.m

Ett flertal studier har under senare år pekat på att det är kometerna som skapat förutsättningar för liv på jorden. Dels kan de ha fört med sig stora mängder vatten till jorden, dels ett antal viktiga ämnen som tillsammans utgör byggstenar för liv. Jorden har sedan haft exakt rätt förhållanden (temperatur, magnetfält m.m), och sannolikt en stor portion tur, för att alltmer avancerade livsformer bildats.


(Bildkälla: Lawrence Livermore National Laboratory)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar