fredag 18 oktober 2013

Hur hantera enorma datamängder?

NASA har stora datamängder att hantera redan idag från alla sina rymdsonder, men det är inget mot vad som kommer att krävas i framtiden. Det ställer stora krav på effektiv datalagring och effektiv datakommunikation. Vid NASA:s Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, Kalifornien, funderar man på strategier för att lösa dataproblematiken.


(Bildkälla: NASA)


Det handlar om hundratals terabytes data som samlas in varje timme! Nya rymdprojekt kommer att innebära ännu mycket större datamängder. Ett exempel på det är det jättelika SKA-projektet (SKA står för Square Kilometre Array) med hundratals sammankopplade antenner. Här förväntas 700 terabytes med data ramla in varje dag! Det gäller att inte drunkna i data, utan hitta smarta sätt att extrahera intressanta data ur denna datamassa. Programvaruutveckling utifrån öppen källkod pågår på JPL. Tanken är att användare världen över ska kunna anpassa programvaran efter sina behov och få ut mesta möjliga information. Ett led i arbetet är att utveckla program som underlättar utsökning av information. 

Det är inte bara så att datamängden ökar, utan data blir också alltmer komplex. Ta bara de bilder som rymdsonden MRO tar på Mars. Varje bild är på 120 megapixel! JPL skapar videofilmer och animationer utifrån ett stort antal MRO-bilder. Det kräver avancerade IT-system.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar