måndag 9 december 2013

En rundtur kring Mars nordpol

Rymdsonden Mars Express har med sina instrument samlat in en massa data om området kring Mars nordpol. Utifrån datamaterialet har ESA skapat en tjusig animation. När nordpolen upplever sommar smälter koldioxidisen och kvar blir ett istäcke bestående av vattenis.


(Källa: ESA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar