torsdag 5 december 2013

Hur långt är det egentligen till Mars?

Jag skriver nästan varje vecka om rymdsonders och Marsfordons utforskning av Mars. Dessutom har vi under den senaste månaden fått uppleva uppskjutningar av ytterligare två Marssonder, indiska Mars Orbiter Mission (MOM) och NASA:s MAVEN. Hur långt ska dom då färdas innan dom kommer fram? Det är inte helt lätt att svara på den frågan.

Fraser Cain skriver idag på UniverseToday om avståndet till Mars. Det är lite komplicerat med detta avstånd. Saken är nämligen den att Mars har en lite udda omloppsbana kring solen, där avståndet varierar ganska kraftigt. Mars är som närmast 206,7 miljoner kilometer från solen och som längst 249,2 miljoner kilometer. Eftersom jordens omloppsbana kring solen är hyfsat cirkulär (den varierar bara med några miljoner kilometer) så innebär det att avståndet mellan jorden och Mars varierar ganska mycket, vilket bilden nedan illustrerar. Avståndet mellan planeterna är förstås större när de befinner sig på varsin sida om solen. När de är på samma sida om solen och "i linje" beror avståndet mellan dem på var i banan de råkar vara.


(Bildkälla: UniverseToday)


År 2003 var avståndet mellan jorden och Mars endast 56 miljoner kilometer. Det var faktiskt rekordnära sett till de senaste 50.000 åren. År 2018 kommer vi riktigt nära igen. Då är avståndet 57,6 miljoner kilometer. Som längst kan avståndet vara hela 400 miljoner kilometer!

Uppskjutning av rymdsonder mot Mars sker förstås när planeten är nära jorden. Det inträffar ungefär vartannat år. Därför var det två rymdsonder som sändes iväg i november i år. Åren 2016 och 2018 planeras ytterligare uppskjutningar när ESA ska sända upp rymdsonder.

En Marsfärd, med den raketteknologi som använts i de två Marsprojekten MOM och MAVEN, tar ca 10 månader. På den tiden hinner både jorden och Mars förflytta sig långt i sin omloppsbana runt solen. Det är med andra ord inte raka vägen till Mars, vilket framgår av den här bilden. Det innebär att t.ex rymdsonden MAVEN färdas mer än 700 miljoner kilometer innan den når Mars!


Rymdsonden MAVEN:s bana (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar