lördag 11 januari 2014

Får vi snart bilder av en mängd exoplaneter?

Det sker en snabb utveckling inom exoplanetutforskningen. Det gäller inte minst tekniken för att med olika metoder identifiera exoplaneter. Det finns som bekant ett flertal olika metoder för att hitta exoplaneter (läs mer om dessa under fliken "Exoplaneter" ovan). Oftast identifieras exoplaneter med hjälp av s.k indirekta metoder. Det kan vara genom att en planet förmörkar sin värdstjärna när den passerar över solskivan eller att den genom sin gravitation påverkar stjärnans rörelser. Det handlar i båda fallen om mycket små avvikelser i ljus respektive rörelser. Allt känsligare instrument på rymdobservatorier och på jordbaserade observatorier har inneburit att ett stort antal exoplaneter kunnat upptäckas. Inom de närmaste åren kommer vi sannolikt att också få bilder av exoplaneter.

Efter mer än ett decennium av utvecklingsarbete har Lawrence Livermore National Laboratory utvecklat ett instrument som är nästan 10 gånger känsligare än tidigare instrument för att ta bilder av exoplaneter. Instrumentet, Gemini Planet Imager (GPI), som sitter på en av världens största teleskop, Geminiteleskopet i Chile, har nu börjat leverera de första bilderna som visar exoplaneter kring avlägsna stjärnor. Problemet med att kunna identifiera en planet i en bild är att planetens ljus oftast dränks av stjärnans ljus. Även en Jupiterstor planet är en miljard gånger ljussvagare än den stjärna den kretsar kring. Genom att blockera ljuset från stjärnan kan planeter identifieras. Bilden nedan visar planeten Beta Pictoris b, som är en planet som är betydligt större än Jupiter. Det ska bli intressant att se när man utvecklat teknologin så långt att man kan ta bilder av jordstora planeer. Det lär väl ta ett decennium till, minst. Läs mer på Astrobiology Magazines websida.


(Bildkälla: Gemini Observatory)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar