onsdag 12 februari 2014

Solsystemets största måne, Ganymedes, har nu kartlagts

NASA rapporterar att forskare vid Wheaton College har skapat en geologisk karta över Jupitermånen Ganymedes, solsystemets största måne. Med hjälp av alla de bilder som rymdsonderna Voyager 1 och 2 samt Galileo tog har man lyckats skapa en Ganymedesglob. De två Voyagersonderna passerade Jupitersystemet 1979 och passade då på att ta en del bilder. Rymdsonden Galileo kretsade kring Jupiter och dess månar mellan 1995 och 2003 och kartlade månarna än mer detaljerat. Filmen nedan visar Ganymedes geologi.


(Källa: USGS Astrogeology Science Center/Wheaton/ASU/NASA)

Denna måne har under olika perioder utsatts för en stor mängd meteornedslag och också varit tektoniskt aktiv. Det har skapat en ganska stor variation i månens geologi. Forskarna hoppas att kartan kan vara till nytta vid framtida utforskning av Ganymedes. Den europeiska rymdmyndigheten ESA  kommer att sända iväg rymdsonden JUICE för att specifikt studera de fyra stora Jupitermånarna (som är Io, Europa, Ganymedes och Callisto). Den sänds upp först år 2022 och når Jupitersystemet åtta år senare, 2030.

Med en bra kikare (och stativ) kan man faktiskt få syn på Ganymedes och de tre andra galileiska månarna. Så det är bara att ge sig ut på månjakt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar