onsdag 26 mars 2014

Solsystemet växer

NASA rapporterar om fyndet av en ny dvärgplanet långt ut i vårt solsystem. Denna himlakropp, som fått namnet 2012 VP113, kretsar längre ut från solen än någon annan hittills känd himlakropp i vårt solsystem. Som närmast kommer den ca 12 miljarder kilometer från solen, dvs 80 gånger avståndet mellan jorden och solen. Det är t o m långt utanför Kuiperbältet med alla dess små himlakroppar (däribland Pluto). Forskarna tror att det kan finnas hundratals objekt som 2012 VP113 därute i yttre solsystemet.


En illustration av hur en avlägsen dvärgplanet kan tänkas se ut (Bildkälla: NASA)

Man anser det inte omöjligt att där också kan finnas betydligt större himlakroppar, kanske med en massa som är större än jordens! Det skulle i så fall vara en stor, ännu oupptäckt, planet. Flera dvärgplaneter har lite märkliga omloppsbanor kring solen, vilket kan tala för att de påverkas av någon massiv himlakropp. Det har under de senaste årtiondena spekulerats en hel del om eventuella oupptäckta planeter långt ute i solsystemet. Än så länge finns inga bevis för sådana planeter, men kanske kommer man en vacker dag att upptäcka fler än dagens åtta planeter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar