tisdag 29 april 2014

NASA vill utforska Jupitermånen Europa

NASA funderar på att sända en rymdsond för att utforska Jupitermånen Europa för att få svar på vissa fundamentala frågor som rör denna isiga himlakropp. Rymdmyndigheten har därför gjort en förfrågan till forskarsamfundet om förslag på hur en sådan rymdfärd skulle kunna genomföras inom en budgetram på mindre än 1 miljard dollar, själva rymdraketen exkluderad (Raketen ska tydligen finansieras på annat sätt). Konceptförslag ska lämnas in senast 30 maj.

(Bildkälla: NASA)

Projektets uppdrag är att:


  • klargöra storleken på den underjordiska oceanen på Europa
  • klargöra hur den isiga ytan och vatten under ytan interagerar
  • klargöra månens ytstruktur, sammansättning och kemi för att ge information om månens förutsättningar för liv
  • ge en ökad förståelse för hur olika typer av ytformationer uppstått och även studera områden som kan vara av intresse för mer detaljerade studier i framtiden
  • ge en ökad förståelse om förhållandena i övrigt på Europa, bl a beträffande månens interaktion med magnetosfären

Det ska bli intressant att se om det kan bli något av detta. Den europeiska rymdmyndigheten ESA har ju, som jag skrivit tidigare här i bloggen, redan ett liknande projekt i pipeline. Det är rymdsonden JUICE (Jupiter icy moons explorer), som sänds upp år 2022 och når Jupitersystemet 2030. JUICE uppgift är just att studera de fyra stora Jupitermånarna mer i detalj. Det projektet har en del svensk medverkan vad gäller konstruktion av instrument.Läs mer om projektet HÄR. NASA är i och för sig snäppet före ESA i och med att man redan nu har en rymdsond på väg mot Jupiter. Det är sonden Juno som når Jupiter i maj 2016. Junos uppdrag är framförallt att utforska Jupiter, men visst kommer den också att studera de större Jupitermånarna. Läs mer om Juno HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar