fredag 4 april 2014

Rymdsonden Cassini sniffar tätt över Saturnusmånen Titans yta

På måndag 7 april kommer rymdsonden Cassini att för hundrade gången (!) passera förbi den stora Saturnusmånen Titan. Detta jubileum firas genom att sonden passerar mindre än 100 mil ovan Titans yta. Tanken är att Cassini vid denna passage ska göra ytterligare en i raden av studier av den täta Titanatmosfären. Dessa månpassager sker med den svindlande hastigheten av 20.000 kilometer i timmen!


Titan kretsande kring Saturnus (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar