onsdag 16 april 2014

Senaste nytt på exoplanetfronten

NASA:s projektledning för Keplerteleskopet har annonserat om en telekonferens imorgon kväll svensk tid. Det ska tydligen presenteras lite nya Keplerfynd. Undrar just vad det kan tänkas vara? Förra gången presenterade man upptäckten av dryga 700 nya exoplaneter! Blir det ännu ett stort sjok planeter? Har man upptäckt en jordkopia? Har man kanske rent av upptäckt den första exomånen? Vi får väl se vad det är som presenteras.

Apropå exomånar så  är det nog bara en tidsfråga innan de första upptäckterna kommer. Det bör ju finnas enorma mängder månar kring de exoplaneter som hittills upptäckts. I vårt solsystem har vi ju närmare 200 styck! Den nyfikne kan studera fakta om alla månar på NASA:s websida eller på engelskspråkiga wikipedia.

Att det finns månar kring exoplaneter kan vi nästan vara säkra på. Det svåra är förstås att identifiera dom. I slutet av förra veckan meddelade dock NASA på sin websida att man funnit tydliga tecken på en exomåne i ett planetsystem som döpts till MOA-2011-BLG-262 (vilket namn!). Med hjälp av den s.k gravitationslinsmetoden har man identifierat ett objekt kring en planet som man tror kan vara en måne. Det kan också vara en planet som kretsar kring en stjärna. Den stora nackdelen med gravitationslinsmetoden är att man inte kan göra om observationer för att få en bekräftelse på upptäckter man gjort. I det här fallet har dock ett flertal olika teleskop runtom på jorden studerat objektet vilket ger ökad observationssäkerhet. Läs mer om gravitationslinsmetoden och andra metoder för att upptäcka exoplaneter under fliken "Exoplaneter" ovan.


Illustration av måne kring planet respektive planet kring stjärna (Bildkälla: NASA)

I övrigt är det lite stiltje på exoplanetfronten just nu. Antagligen blev forskarsamfundet lätt chockade av de 700 nya exoplanetfynden som Keplerteamet publicerade och började studera dessa mer i detalj, eller så är det bara lugnet före stormen som vi nu ser. Hur som helst kan vi till dags dato räkna in 1.780 upptäckta exoplaneter (källa: exoplanet.eu). Man kan förresten fundera på hur länge man kommer att räkna exoplaneter. Om det helt plötsligt upptäcks tusentals exoplaneter så börjar totalantalet bli ganska ointressant. Det finns ju ingen som redovisar antalet upptäckta stjärnor (mig veterligt)!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar