torsdag 8 december 2011

Marsfordonet Opportunity har funnit gipsformationer på Mars

På den stora konferensen American Geophysical Union i San Fransisco presenterades igår ett intressant fynd som Marsfordonet Opportunity har gjort. Det rör sig om en 1-2 cm bred och ca 40-50 cm lång formation, som visar spår av olika mineraler. Det är främst kalcium och svavel som bildat en slags gipsformation på Marsytan med hjälp av vatten. Fortsatta analyser av detta fynd kommer kanske ge lite mer kunskap om förekomsten av vatten i Mars fornhistoria. Det kan tänkas att dessa gipsavlagringar skapats i en miljö som var betydligt våtare än dagens Marsmiljö.

Opportunity får anses ha varit ett mycket framgångsrikt projekt. Detta relativt enkla Marsfordon gör hela tiden nya intressanta fynd. Det kan nu med allra största säkerhet fastställas att det funnits vatten på Mars. Nu återstår frågan om det också funnits liv. Kanske blir det nästa Marsfordon, Curiosity, som kan lämna svaret på den frågan. Om 241 dagar landar detta mycket avancerade fordon på Mars yta och börjar sökandet efter vatten och liv.

color view of a mineral vein called 'Homestake'
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/mer/news/mer20111207.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar