söndag 18 december 2011

NASA kanske klarar sig trots allt från ytterligare besparingar

Jag skrev igår om att det amerikanska representanthuset föreslagit ett extra sparbeting för olika myndigheter, bl a NASA, för att finansiera katastrofhjälp. Den amerikanska senaten röstade dock emot förslaget, så NASA:s budget är tillsvidare kvar på 17,8 miljarder dollar.

Som ekonom blir man lätt förskräckt över den amerikanska budgetprocessen och bristen på långsiktighet. Hur ska en myndighet kunna planera sin verksamhet när de ekonomiska ramarna för denna verksamhet är i gungning ett par veckor innan budgetåret börjar?

Den amerikanska budgetkrisen (för det handlar snarare om en budgetkris och inte en ekonomisk kris) lär bli en lång följetång under 2012. I februari läggs Obama-administrationens budgetförslag för 2013 och den lär bli föremål för än större diskussioner än de som vi skådat under detta året. Ett år med presidentval lär väl enbart innebära ytterligare budgetunderskott i den amerikanska ekonomin. Ansvarstagande och långsiktighet tycks inte vara prioriterat i amerikansk politik. 2012 blir nog ett besvärligt år för NASA.

Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003307/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar