söndag 18 december 2011

Rymdsonden MARS EXPRESS har genomfört detaljerad undersökning av Mars nordpol

Rymdsonden MARS EXPRESS har ett instrument som mäter sammansättningen i olika ytlager på planeten Mars. Instrumentet, Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS), använder sig av ungefär samma teknik som de instrument som letar efter olja på jorden. Radiovågor sänds mot planetytan och beroende på hur de reflekteras kan forskarna få indikationer på förhållandena under Marsytan ner till några kilometers djup. Det man bl a undersöker är om det finns is och vatten under ytan.

Rymdsonden har nu genomfört mätningar av Mars nordpol. Under perioden augusti - oktober var det en del tekniska problem med datorminnet på Mars Express som gjorde att systemet sattes i s.k safe mode. ESA:s tekniker lyckades dock lösa problemen och mätningarna kunde fortsätta. MARSIS- instrumentet fungerar bäst när polarområdet är mörkt och inte belyst av solen. Denna period inföll mellan juni och november 2011 och rymdsonden kretsade under observationsperioden 600 gånger runt planeten! Radarn fungerar också bara på låg höjd så avståndet till Marsytan var endast ca 1.000 kilometer.Med den höga farten som sonden har varade förbiflygningen av polarområdet bara mellan 3 och 7 minuter varje gång.

Data analyseras nu och det återstår att se om vi kan få lite mer definitiva bevis på förekomsten av lite större mängder vatten på Mars. Under 2012 bör väl ändå denna fråga slutgiltigt kunna få sitt svar med de samlade observationer som ESA:s Mars Express, NASA:s MRO resp MSL och de olika Marsfordonen gör.


(Bildkälla: ESA)

Stora delar av Marsytan vid polerna är istäckta och det finns en hel del bilder av detta istäcke, men vad finns under istäcket? Bilden nedan är tagen redan 2004.


(Bildkälla: ESA)


Illustration av Mars Express med MARSIS-antennen utfälld (Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=49771

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar