torsdag 12 januari 2012

Tre små exoplaneter upptäckta + ytterligare två intressanta planeter

Utifrån data som Keplerteleskopet samlat in har ett forskarteam vid California Institute of Technology upptäckt de tre minsta exoplaneterna hittills. Alla tre är mindre än jorden och den minsta är av Marsstorlek. Diametern för de tre planeterna motsvarar 0,78, 0,73 resp 0,57 gånger jordens diameter. Planeterna kretsar kring en stjärna med namnet KOI-961 och planeterna har följdaktligen fått namnen KOI-961.01, KOI-961.02 och KOI 961.03. De tre planeterna tros vara stenplaneter på samma sätt som jorden, men kretsar alla mycket nära sin stjärna. De är således inte inom den s.k beboeliga zonen.

Forskare världen över studerar alla de exoplanetkandidater som Keplerteleskopet indikerat under 2011 och vi kommer sannolikt att få se en rad liknande fynd framöver. Så här långt har dock inte så värst många planeter hittats av utomstående forskare. Med dessa tre planeter uppgår antalet fynd till endast 9 exoplaneter utifrån Keplerdata (Förutom Keplers 35 funna exoplaneter). Forskarteamet använde publicerade data från Kepler och lyckades med hjälp av de jordbaserade teleskopen vid Palomar-observatoriet, San Diego, samt vid Keck-observatoriet på Hawaii, mer detaljerat kartlägga de tre exoplaneterna. De visade sig vara avsevärt mycket mindre än vad preliminära Keplermätningar hade indikerat.

De tre planeterna kretsar som sagt väldigt nära stjärnan KOI-961, som är en röd dvärg. Omloppstiden rör sig om mindre än två dygn kring stjärnan, vars storlek är ca 1/6 av solens. Stjärnans storlek är bara 70% större än Jupiters, vilket innebär att det är det minsta solsystem man hittills hittat. Det liknar mer Jupitersystemet med Jupiter och de galileiska månarna än vårt solsystem.


Storleksjämförelse (Bildkälla: NASA)


Jämförelse mellan KIO-961 och Jupitersystemet (Bildkälla: NASA)

Keplerteamet har också funnit ytterligare två planeter som kretsar kring dubbelstjärnor av ungefär solens storlek. Både Kepler 34b och Kepler 35b finns i dubbelstjärnesystem. Det är en ny klass exoplaneter som sannolikt har mycket märkliga klimatförhållanden m.m. Planetens varierande avstånd från två stjärnor ger en mängd "årstider" och vår, sommar, höst och vinter kommer lite huller-om-buller. Hur variationen påverkar planeterna ger upphov till många intressanta forskningsfrågor. Forskarna tror att detta är mycket vanligt förekommande med planeter i dubbelstjärnesystem, så fler exoplaneter av detta slag lär dyka upp. En detaljerad artikel om fyndet finns i  Nature.

I en stor internationell studie som presenterades igår har simuleringar gjorts avseende antalet tänkbara planeter i vår galax, Vintergatan. Den metod man använt för att beräkna mängden exoplaneter bygger på s.k gravitationslinser. Metoden innebär att ljuset från en avlägsen stjärna förstoras något när den passerar en mer närbelägen stjärna. Det blir en linseffekt och om man kan observera "störningar" i denna effekt kan dessa vara förorsakade av planeter som kretsar kring den mer närbelägna stjärnan.

Beräkningarna ger vid handen att förekomsten av en planet kring en stjärna snarare är regel än undantag. Man uppskattar antalet planeter till minst 1 kring varje stjärna! Det innebär miljarder planeter bara i vår galax! En stor andel av dessa bör kunna vara av jordstorlek, vilket avsevärt ökar förutsättningarna för liv på andra planeter än vår egen jord. Under 2012 kommer vi att få mängder med exoplanetnyheter. Om några år kommer exoplanetfynden att bli så vanliga att de inte längre blir nyheter annat än om fynden är mycket jordlika.

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/news/smallest-exoplanets.html

Läs också: http://www.spacedaily.com/reports/Kepler_discovery_establishes_new_class_of_planetary_systems_999.html

Läs också: http://www.spacedaily.com/reports/Planet_Population_is_Plentiful_999.html

Läs också: http://www.universetoday.com/92531/microlensing-study-says-every-star-in-the-milky-way-has-planets/#more-92531

Läs också: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10768.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar