torsdag 2 februari 2012

Ännu en exoplanet i den beboeliga zonen har upptäckts

UniverseToday rapporterar om att ett team från Carnegie Institute for Science har hittat vad som kan vara den hittills "bästa" exoplaneten. Med "bästa" menas den planet som har bäst förutsättningar att ha flytande vatten och kanske någon form av liv. Den verkar vara på precis rätt avstånd från sin stjärna. Planeten med det kryptiska namnet GJ667Cc kretsar visserligen väldigt nära sin stjärna, men stjärnan är å andra sidan betydligt mindre än vår sol. Exoplanetens omloppstid är bara 28 dagar. Dess massa är 4,5 gånger jordens, vilket innebär att den är en s.k superjord. En intressant aspekt är att stjärnan som denna planet kretsar kring ingår i ett trippelstjärnesystem. Man kan ju fundera på hur det påverkar eventuella livsbetingelser på planeten. En annan intressant aspekt är att stjärnan finns ganska nära oss; "bara" 22 ljusår bort. Det verkar också finnas ytterligare minst en planet kring stjärnan, men den kretsar ännu närmare denna. Möjligen finns också ytterligare planeter längre ut i systemet.

Forskarna menar att upptäckten är viktig eftersom det visar på att liv kan finnas på planeter i ganska olika typer av system. Att planeten kretsar ca 8 gånger närmare sin stjärna än vad jorden gör kring solen förutsätter en relativt liten och sval stjärna. Det bör dock påpekas att forskarna ännu inte vet om planeten är en stenplanet eller en gasplanet.

I och med upptäckten finns nu fyra exoplaneter som kan betecknas vara goda kandidater för någon form av liv. De övriga tre är Gliese 581d, HD 85512b och Kepler 22b.

Läs mer på: http://www.universetoday.com/93265/potential-goldilocks-planet-found/#more-93265

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar