fredag 16 mars 2012

ESA fortsätter planera för två ExoMars-rymdsonder, 2016 resp 2018

Den europeiska rymdmyndigheten ESA meddelar från ett möte som hölls igår med rymdmyndighetens medlemsstater att man, trots finansieringsproblem, fortsätter planera för uppskjutning av två rymdsonder till Mars i det s.k ExoMars-projektet. Den tidigare tidtabellen med en sond 2016 och en sond 2018 kvarstår alltså tillsvidare.  Det gäller nu för ESA att hitta pengarna för de två rymdsonderna. Kanske blir det Ryssland som fixar fram pengarna. Man har ju aviserat från den ryska rymdmyndigheten Roscosmos sida att man är intresserade att vara med i projektet. NASA:s deltagande är nog inte att räkna med, eftersom projektet inte fanns med i president Obamas budget och plan inför 2013. För att klara en uppskjutning i det uppskjutningsfönster som är 2016 måste projektet snart övergå från planering till genomförande.


En illustration av hur detta Marsfordon kan tänkas se ut (Bildkälla: Wikipedia)

Läs mer på: http://www.marsdaily.com/reports/Europe_hopes_to_save_Mars_mission_999.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar