fredag 16 mars 2012

Rymdsonden VENUS EXPRESS åter i full funktion efter "solproblemen"

ESA meddelar idag att rymdsonden VENUS EXPRESS nu är fullt funktionsduglig igen efter att man fått ordning på sondens positioneringskameror. Det var ju så att den kraftiga solstormen för en vecka sedan störde dessa kameror så mycket att den tappade orienteringen. Kamerorna kollar sondens position i förhållande till några stjärnor. Det som hände var att solstormen förblindade dessa kameror temporärt. Nu ska det hela fungera igen meddelar ESA.

Läs mer på: http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEM402BYLZG_0.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar